Prof. Mukesh Kapila

Global Sağlık ve İnsani İlişkiler Profesörü & Global Sağlık Ofisi İcra Direktörü
Manchester Üniversitesi


Prof. Mukesh Kapila

Global Sağlık ve İnsani İlişkiler Profesörü & Global Sağlık Ofisi İcra Direktörü
Manchester Üniversitesi

Mukesh Kapila, CBE, Cenevre'de Birleşmiş Milletler merkezli bir “kamu-özel-halk” girişimi olan “Defeat-NCD Partnership”in CEO’sudur. Ayrıca Manchester Üniversitesi'nde Küresel Sağlık ve İnsani Yardım Profesörüdür. Profesör Kapila, uluslararası kalkınma, küresel sağlık, insani yardım, çatışma ve güvenlik, insan hakları ve diplomasi konularında geniş deneyime sahiptir. Oxford ve Londra Üniversitelerinden tıp, kamu sağlığı ve kalkınma alanlarında sertifikaları mevcuttur. Daha önce, İngiltere Hükümeti Uluslararası Kalkınma Departmanı, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nda üst düzey görevlerde bulundu. Ayrıca Dünya Bankası ve Uluslararası Çalışma Örgütü, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve BM Uluslararası Afet Riskinin Azaltılması Stratejisi için çalışmıştır. Diğer rolleri arasında Uluslararası Azınlık Hakları Grubu Başkanlığı, Şiddetsiz Barış Hareketi Başkanlığı ve 2016 BM Dünya İnsani Yardım Zirvesi Özel Danışmanlığı bulunmaktadır. Ödülleri arasında Kraliçe II. Elizabeth tarafından takdim edilen CBE unvanı, Küresel Liderlik Enstitüsü'nün Küresel Vatandaşlık Ödülü, insan hakları için “Ben Şahidim” ödülü ve Kaliforniya Eyalet Meclisinin “ömür boyu başarı ve övgüye değer hizmet” için özel kararı bulunmaktadır. “2013'ün En İyi Kurgu Dışı Kitap” ödülüne “Kötülüğün Yükselişine Karşı” adlı kitabı aday gösterildi. Bir sonraki kitabı geçici olarak “Yabancıların Nezaketi” şeklinde isimlendirilmiştir.

Dünyamız gerçekten bölünmüş bir halde ama bu durum ortak insani değerleri paylaşan bizleri, diyalog için gereken kanalları açık tutma çabasından vazgeçirmemeli. Kızılay TALKS bunu gerçekleştirmek için paha biçilmez bir platform.