Zia Ahmad Eshanzada

TRT World Citizen Kıdemli Kampanya Uzmanı


Zia Ahmad Eshanzada

TRT World Citizen Kıdemli Kampanya Uzmanı

Zia Eshanzada, TRT World’ün insani yardım ve hayırseverlik konularında faaliyet gösteren bölümü olan TRT World Citizen’da Kıdemli Kampanya Uzmanıdır. Zia, California State Üniversitesi’nde Kurumsal Pazarlama ve Markalaşma eğitimi almıştır. Sosyal bir aktivist olan Zia, Güney Kaliforniya Müslüman Topluluğu bünyesinde gençler ve genç yetişkinlerle birlikte politik katılım ve sosyal entegrasyon konuları üzerinde çalışmalar yapmıştır. Zia, Islamic Relief USA bünyesinde, insani yardım ve sürdürülebilir kalkınma konulu projelerde görev alarak Afrika, Orta Doğu ve Asya’daki yerel yönetimler ve STK’larla birlikte çalışmıştır. Ekim 2017’de TRT World’de çalışmaya başlayan Zia evli ve bir çocuk sahibidir.